Επικοινωνια

AUTO ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

 

Έδρα – Κεντρική Έκθεση:
Λεωφ. Λαυρίου 65, Γλυκα Νερά
Τηλ.: +30 210 6047485
Email: info@alivizatos.gr
Fax: +30 210 6047487

 

Υποκατάστημα:
Λεωφ. Λαυρίου 58 – 60, Γλυκα Νερά
Τηλ.: +30 210 6611172
Email: info@alivizatos.gr
Fax: +30 210 6047487

 

Κέντρο Επιλεγμένων Επαγγελματικών Diesel:
Λεωφ. Λαυρίου 60, Γλυκα Νερά
Τηλ.: +30 210 6611172
Email: info@alivizatos.gr
Fax: +30 210 6047487